Belafrika media Nous sommes la première plate-forme médiatique de la culture afro-carïbéenne et de ses sympathisants en Belgique. Notre objectif est d’élargir la visibilité des initiatives citoyennes entrepreneuriales et culturelles en apportant "L'image" positive de la diaspora afro-carïbéenne et Europèenne de Belgique.

Wij zijn een mediaplatform voor de Afrikaanse gemeenschap in België. Ons doel is deze positief in beeld te brengen. Dit doen we door de zichtbaarheid van maatschappelijke en culturele initiatieven te vergroten. Wij werken ook samen met de bestaande tv-media. Onze thuisbasis ligt in Brussel en onze netwerken breiden uit naar Vlaanderen en Wallonië.

We are a media platform for the African community in Belgium . Our goal is to visualize this community in a positive way. We do this by increasing the visibility of social and cultural initiatives that are taken by the African community in Belgium. We also work with existing television media. Our home base is in Brussels and we expand our network to Flanders and Wallonia.